ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

“Όλα ξεκινούν από μια ιδέα”

Η εταιρεία μας από το 2000 δραστηριοποιείται σε 2 τομείς

Στην εξοικονόμηση καυσίμων σε κινητήρες - καυστήρες και στην προστασία των ηλεκτρικών συσκευών – εγκαταστάσεων από τα άλατα.

 

 Οι εφαρμογές των συστημάτων μας είναι:
Εξοικονόμηση καυσίμων σε μηχανές πλοίων
Εξοικονόμηση καυσίμων σε βιομηχανικούς καυστήρες
Προστασία από τα άλατα και εξοικονόμηση καυσίμων σε βιομηχανίες
Εξοικονόμηση καυσίμων στις Αστικές Συγκοινωνίες
Εξοικονόμηση καυσίμων σε Φορτηγά & Βαριά Οχήματα
Εξοικονόμηση καυσίμων σε Αυτοκίνητα

 

Πελάτες μας: οι μεγαλύτερες εταιρείες και  ιδιώτες.
Βιομηχανίες Τσιμέντων
Δήμοι σε Αστικά Λεωφορία
Βιομηχανίες σε φορτηγά διακίνησης προϊόντων
Συνεργεία και Λιπαντήρια αυτοκινήτων
Επιβατηγά αυτοκίνητα όλων των εταιρείών

 

Auto Polar + CEL1 background